Wuhan BBT Mini-Invasive Medical Tech. Co., Ltd.
Wuhan BBT Mini-Invasive Medical Tech. Co., Ltd.
Liên lạc
Hãy nhập bọn

Chúng tôi luôn tìm các nhà phân phối khắp thế giới để đại diện cho Vũ Sơn BBT Y. Nếu bạn muốn bán sản phẩm của chúng tôi và nghĩ rằng chúng tôi có thể là đối tác thích hợp cho công việc của bạn, hãy liên lạc với chúng tôi.

Thông tin liên lạc
  • Wuhan BBT Mini-Invasive Medical Tech. Co., Ltd.
  • Giám đốc Doanh số: Simon Tsen
  • +86-15907164896
  • info@bbt-medical.com.cn
  • No.12, 2nd Caifu Road, Donghu New Technology Development Zone, Wuhan, China Postcode: 430074