Wuhan BBT Mini-Invasive Medical Tech. Co., Ltd.
Wuhan BBT Mini-Invasive Medical Tech. Co., Ltd.
Đạo diễn Quá trình siêu âm

Đạo diễn Quá trình siêu âm

Để đáp ứng nhu cầu của các ngành công nghiệp khác nhau, người biến năng sóng siêu âm thường cần được xem xét dựa trên vật chất, hình dạng và cấu trúc của người thu sản. Ngoài ra, với nhu cầu của các điều kiện phát hiện, đối tượng và môi trường, có những yêu cầu đặc biệt tương ứng với các máy biến siêu âm nhỏ, như được sử dụng trong môi trường nhiệt độ cao và nhiệt độ thấp, phát hiện dưới nước và v.v. Thông thường, máy biến năng siêu âm được sử dụng phải có tính hướng sắc bén, cũng như dùng đèn pin tập trung làm ánh sáng, có lợi cho việc tập trung năng lượng phát sóng truyền, đạt tỉ lệ tín hiệu-nhiễu cao hơn khi nhận tín hiệu nhận, và cũng có lợi cho việc phát hiện kết quả định vị trí đích.


1. Tính tính trung tính của dịch chuyển siêu âm


Tính hướng của một cái máy thu siêu âm có liên quan tới kích thước, cấu trúc, tần số hoạt động và trung tính truyền tín hiệu âm của bề mặt tỏa xạ của nó. Thông thường, yếu tố tính trực tiếp có thể được dùng để phản ánh tính hướng của một máy biến năng siêu âm. Dùng để truyền năng lượng siêu âm, Cái gọi là yếu tố tính trực tiếp là áp suất âm thanh vuông trung bình của một tần số nhất định ở một điểm nào đó xa khỏi cái máy thu âm siêu âm truyền tín hiệu trên áp suất âm chính của trục âm tín hiệu phát sóng và sự khác nhau giữa áp suất âm thanh xuyên qua điểm này và bộ thu phát âm. cùng tần số với khối cầu. Đối với máy thu phát sóng siêu âm nhận, nó đề cập tới tỉ lệ của giá trị vuông của lực điện tử phát ra từ sóng âm của một tần số nhất định dọc trục chính của cái máy thu phát tín hiệu tới giá trị vuông của lực điện tử tạo ra từ trường âm khuếch tán cùng tần số và cùng với áp suất âm vuông gốc. The directsuốt factor of an sóng siêu âm transucer can be also described in decibels (dB), which is called the directsuốt tính phụ, which is similar to the common logarit of the directsuốt factor nhân the 10. Đối với người chuyển truyền, chỉ mục hướng cũng có thể được gọi là tăng tính hướng.


2. Sự chọn đúng các biến năng siêu âm


Quá trình biến vi siêu âm là thành phần lõi của thiết bị siêu âm, và sự chọn các tham số đặc trưng của nó quyết định hiệu quả của toàn bộ thiết bị. Sự chỉnh sửa máy biến năng sóng siêu âm có thể làm cho thước đo chính xác hơn.


(1) Hiểu được việc sử dụng thiết bị siêu âm (


) Hiểu rõ nhu cầu của mình, hiểu mục đích của thiết bị biến dạng siêu âm nhỏ, và hiểu các đặc trưng của cái máy biến năng siêu âm cần thiết: như kích thước của phạm vi, liệu nó có chống gỉ, và chống nổ.


(2) Hãy chọn tần số của cái dịch chuyển siêu âm (


) Tần suất của sóng siêu âm ảnh hưởng đến việc phát tán sóng siêu âm, và các thiết bị siêu âm khác nhau có các nhu cầu tần số khác nhau. Tốc độ sóng siêu âm càng cao, năng lượng càng tập trung nhiều và hướng dẫn càng tốt, nhưng tần số càng cao, sự suy giảm sóng siêu âm càng lớn.


(3) Hãy chọn góc sự kiện của cái máy phát hiện sóng siêu âm


. Góc nhiễu sẽ quyết định vị trí lắp đặt của cái máy phát siêu âm. Để đảm bảo sự kén chọn tín hiệu nhận được từ con tầu, góc nhiễu nên được chọn để lớn hơn góc đầu đầu tiên và ít hơn góc trên bề mặt nguy hại thứ hai, thường nằm giữa 2.7\ 6; và 60 176;.