Wuhan BBT Mini-Invasive Medical Tech. Co., Ltd.
Wuhan BBT Mini-Invasive Medical Tech. Co., Ltd.
BBT Y Ultxsonic Harmonic Scapel 45cm

BBT Y Ultxsonic Harmonic Scapel 45cm

Băng giải phẫu an hưởng âm thanh radio radio-- đó là gì? Đây là dao mổ siêu âm lưỡi dao cong. Khớp với hệ thống phẫu thuật siêu âm BSJDJ, nó được dùng để cắt, mổ xẻ, bóc tách, làm đông máu trong ca phẫu thuật chung, phẫu thuật nội soi, phẫu thuật thẩm mỹ và phẫu thuật hoá học. Chuyển động cơ khí từ bàn tay tiến vào công cụ, truyền năng lượng siêu âm siêu âm cho phép cắt màng máu và/hoặc máu đông của mô và thân tàu. Nó hoạt động với 5kHz;1775.5kHz. BJDZ Cấp độ bảo vệ khỏi xung điện: BF


  • ultrasonic harmonic scalpel
  • harmonic ultrasonic scalpel
  • ultrasonic harmonic scalpel
  • harmonic ultrasonic scalpel
Liên lạc