Wuhan BBT Mini-Invasive Medical Tech. Co., Ltd.
Wuhan BBT Mini-Invasive Medical Tech. Co., Ltd.
Dịch BBT (Grey)

Dịch BBT (Grey)

Một thiết bị để kiểm soát độ lớn của trục tàu siêu âm dao .Z The amplitude is 5Khz 177; 2Khz. Biến đổi năng lượng điện thành năng lượng cơ khí. Nó giải quyết vấn đề kỹ thuật rằng độ lớn của trục mổ siêu âm đang tồn tại thay đổi nhờ vào sức nặng và gây ra hiệu suất cắt thấp, và cung cấp một thiết bị điều khiển kích thước ống thép siêu âm, có thể kiểm soát chính xác độ rung động ổn định của kích thước dao mổ. Liên lạc với chúng tôi để tìm thêm thông tin về người biến năng.

 • ultrasonic handpiece
 • ultrasonic ceramic transducer
 • medical ultrasonic transducer
 • an ultrasonic transducer of the type used in medical
 • application of ultrasonic waves in medical field
 • ultrasonic transducer in biomedical application
 • ultrasonic transducer
 • ultrasonic emitter
 • ultrasonic handpiece
 • ultrasonic ceramic transducer
 • medical ultrasonic transducer
 • an ultrasonic transducer of the type used in medical
 • application of ultrasonic waves in medical field
 • ultrasonic transducer in biomedical application
 • ultrasonic transducer
 • ultrasonic emitter
Liên lạc

Bộ phận dịch chuyển vượt siêu âm BBT (Grey) BSJZ The handle wire consists of two parts, the handle transucer, and the connecting wire, which are integrated and industrable.


Có một con chip được xây dựng trong khoang điều khiển để giám sát trạng thái xuất của thiết bị trao đổi năng lượng, và một hàm phản công, mà có thể tự động hiển thị các khoảng thời gian còn lại để sử dụng an to àn trên hệ thống phát điện vượt siêu âm (BSJDJ) và phản ánh các trạng thái vật lý khác nhau của khoang điều khiển bằng dữ liệu. Khẩu bàn tay siêu âm được dùng với thiết bị phẫu thuật siêu âm và các thiết bị phẫu thuật tần số cao như được ghi rõ trong tiêu chuẩn GB9706.4-2009.


Dữ liệu về dịch chuyển radio BBT (Grey)


SCPTB0. CC.Hình ảnh dịch BBT (Grey)

Hình ảnh dịch BBT (Grey)
Hình ảnh dịch BBT (Grey)