Wuhan BBT Mini-Invasive Medical Tech. Co., Ltd.
Wuhan BBT Mini-Invasive Medical Tech. Co., Ltd.
Kiểu Scissors Ultra sonic Scapel 9cm

Kiểu Scissors Ultra sonic Scapel 9cm

Trình kéo điều hòa trên BBS có thể áp dụng vào cùng máy Phát điện(5Khz). Nó rung ở 5.5Khon, có hiệu quả tốt nhất trong hoạt động tuyến giáp và ngực. Góc nghiêng của nó nhằm nâng cao sự nắm bắt và khả năng truy cập sâu và hẹp trong cơ thể mềm mại và tương thích với 5Khz BBS phát điện siêu âm được và những mảnh tay lớn trên thị trường 5Khz khác.

  • harmonic scissor
  • ultrasonic scissor
  • harmonic scissor
  • ultrasonic scissor
Liên lạc

Chất lượng TM-Sure Harmonic Scirtor 9cm

With curved blade siêu âm kéo cắt tần số radio (hai nút). Liên kết với hệ thống phẫu thuật siêu âm BSJDJ, nó được dùng để cắt, mổ xẻ, bóc tách, đông máu trong phẫu thuật chung, vân vân. Nó hoạt động với 5kHz 1775.5kHz.} trên: BJDZ Cấp độ bảo vệ khỏi xung điện: BF
Bộ sốdComment TM-Chắc Harmonic Scirtor 9cm


SCPTB0. CC.